beskatning aktier selskab

Beskatning – aktier – Investeringsforening – Jyske Invest
Vores beskrivelse af beskatning er ment som en generel information. I udgangspunktet er indholdet korrekt og ajourført, … Flere aktier i samme selskab eller afdeling.
gå til hjemmesiden

 

TAX.DK skat & afgift: Gevinst og tab ved afståelse af …
Beskatning af gevinst og tab på … Landsskatteretten godkendte et fradrag for tab ved salg til dets eneaktionær af aktier i et konkursramt selskab, …
gå til hjemmesiden

 

TAX.DK skat & afgift: Aktiebeskatning – skat, aktieudbytte …
Beskatning af aktieudbytte udbetalt af selskabet. … Hvis en skattepligtig har en gevinst på aktier, der er anskaffet før den 1. januar 2006, …
gå til hjemmesiden

 

TAX.DK skat & afgift: Gevinst og tab ved afståelse af …
Ved datterselskabsaktier forstås som udgangspunkt aktier, som ejes af et selskab, … en aktiepost i selskab B ind i selskab C ikke ville udløse beskatning i …
gå til hjemmesiden

 

Nye regler for beskatning af aktier giver stor risiko for …
Nye regler for beskatning af aktieavance og udbytte betyder, at beskatningen af visse former for aktieafståelse for både personer og selskaber strammes helt urimeligt.
gå til hjemmesiden

 

TAX.DK skat & afgift: Beskatning af selskaber
Dette afsnit beskriver reglerne for beskatning … behandles udlodninger efter reglerne om gevinst og tab ved afståelse af aktier mv., når det modtagende selskab …
gå til hjemmesiden

 

SKAT: C.B.3.4 Hvordan beskattes udbytte hos selskaber?
Dette afsnit beskriver hovedreglerne for beskatning af udbytte hos selskaber. … C.B.2.10.3 om salg af aktier til det udstedende selskab efter LL § 16 B.
gå til hjemmesiden

 

SKAT: Gevinst og tab opgøres efter gennemsnitsmetoden
Den gennemsnitlige købesum beregnes af købesummerne for samtlige aktier i hvert selskab før … Købesummen for de solgte aktier opgøres efter nominelle …
gå til hjemmesiden

 

SKAT: Skat af medarbejderaktier
SKAT har lavet beregningssystemet Aktier … hvilket normalt betyder lavere beskatning. … Aktierne med videre skal ydes af dit arbejdsgiverselskab eller et selskab …
gå til hjemmesiden

 

Euroinvestor – Beskatning aktier i selskab – fremtidig …
Aktier, aktiekurser og nyheder fra RB Børsen og Københavns Fondsbørs. … Beskatning aktier i selskab – fremtidig strategi <p>Nogen der har styr p&#229 …
gå til hjemmesiden