unoterede aktier beskatning

SKAT: Når du køber og sælger aktier og værdipapirer
Aktier, der ikke er optaget … hed tidligere unoterede aktier. … Der er flere overgangsregler for beskatning af aktier og investeringsbeviser. Se, …
gå til hjemmesiden

 

Selskabers unoterede porteføljeaktier – Beierholm
unoterede porteføljeaktier skal være skattefri. Et selskabs aktier i et andet selskab anses skattemæs- … des beskatning ud fra værdien ved statusskiftet.
gå til hjemmesiden

 

SKAT: C.G.3.2.3.3.6 Unoterede aktier, anparter og andele i …
Efter danske regler er unoterede aktier eller anparter, aktier eller anparter, … Der sker derfor ingen beskatning af gevinst eller tab i indkomståret 2013.
gå til hjemmesiden

 

TAX.DK skat & afgift: Unoterede aktier, anparter og andele …
For unoterede aktier eller anparter, … Beskatning ved separation, skilsmisse og samlivsophævelse: Ægtefællebidrag: Børn: Børns frikort: Børneopsparing …
gå til hjemmesiden

 

SKAT: Værdiansættelse – unoterede aktier – gaveoverdragelse
Unoterede aktier skal værdiansættes efter de i Ligningsrådet fastsatte regler for beregning af formueskattekursen, medmindre der tidligere har fundet en sådan …
gå til hjemmesiden

 

SKAT: Fradrag for tab på unoterede aktier
Fradrag for tab på unoterede aktier opstået ved overdragelse til datter blev godkendt.
gå til hjemmesiden

 

Nye regler for beskatning af aktier giver stor risiko for …
Nye regler for beskatning af aktieavance og udbytte betyder, at beskatningen af visse former for aktieafståelse for både personer og selskaber strammes helt urimeligt.
gå til hjemmesiden

 

TAX.DK skat & afgift: Aktiebeskatning – skat, aktieudbytte …
Beskatning af aktieudbytte udbetalt af selskabet. … Hvis en skattepligtig har en gevinst på aktier, der er anskaffet før den 1. januar 2006, …
gå til hjemmesiden

 

TAX.DK skat & afgift: Gevinst og tab ved afståelse af …
Beskatning af gevinst og tab på skattepligtige porteføljeaktier; Hvordan opgøres gevinst og tab? … Aktier, der hverken er egne aktier, næringsaktier, …
gå til hjemmesiden

 

SKAT: C.B.3.4 Hvordan beskattes udbytte hos selskaber?
C.D.2.4.3.2 Skattefri udbytteindtægter – herunder egne aktier. … C.B.2.3.6 om beskatning af selskabers gevinst og tab på porteføljeaktier. Skattefrit udbytte.
gå til hjemmesiden

 

Selskabers unoterede porteføljeaktier – Beierholm
unoterede porteføljeaktier skal være skattefri. Et selskabs aktier i et andet selskab anses skattemæs- … des beskatning ud fra værdien ved statusskiftet.
gå til hjemmesiden

 

SKAT: C.G.3.2.3.3.6 Unoterede aktier, anparter og andele i …
Efter danske regler er unoterede aktier eller anparter, aktier eller anparter, … Der sker derfor ingen beskatning af gevinst eller tab i indkomståret 2013.
gå til hjemmesiden

 

TAX.DK skat & afgift: Unoterede aktier, anparter og andele …
For unoterede aktier eller anparter, … Beskatning ved separation, skilsmisse og samlivsophævelse: Ægtefællebidrag: Børn: Børns frikort: Børneopsparing …
gå til hjemmesiden

 

SKAT: Værdiansættelse – unoterede aktier – gaveoverdragelse
Unoterede aktier skal værdiansættes efter de i Ligningsrådet fastsatte regler for beregning af formueskattekursen, medmindre der tidligere har fundet en sådan …
gå til hjemmesiden

 

SKAT: Fradrag for tab på unoterede aktier
Fradrag for tab på unoterede aktier opstået ved overdragelse til datter blev godkendt.
gå til hjemmesiden

 

Nye regler for beskatning af aktier giver stor risiko for …
Nye regler for beskatning af aktieavance og udbytte betyder, at beskatningen af visse former for aktieafståelse for både personer og selskaber strammes helt urimeligt.
gå til hjemmesiden

 

TAX.DK skat & afgift: Aktiebeskatning – skat, aktieudbytte …
Beskatning af aktieudbytte udbetalt af selskabet. … Hvis en skattepligtig har en gevinst på aktier, der er anskaffet før den 1. januar 2006, …
gå til hjemmesiden

 

TAX.DK skat & afgift: Gevinst og tab ved afståelse af …
Beskatning af gevinst og tab på skattepligtige porteføljeaktier; Hvordan opgøres gevinst og tab? … Aktier, der hverken er egne aktier, næringsaktier, …
gå til hjemmesiden

 

SKAT: C.B.3.4 Hvordan beskattes udbytte hos selskaber?
C.D.2.4.3.2 Skattefri udbytteindtægter – herunder egne aktier. … C.B.2.3.6 om beskatning af selskabers gevinst og tab på porteføljeaktier. Skattefrit udbytte.
gå til hjemmesiden

 

Skatteguide 2016 – Nykredit – Dit liv
Personer – Unoterede aktier (ikke reguleret marked) … Samtidigt findes der for beskatning af positiv nettokapitalindkomst et andet skatteloft.
gå til hjemmesiden