unoterede aktier beskatning selskaber

Selskabers unoterede porteføljeaktier – Beierholm
Et selskabs aktier i et andet selskab anses skattemæs- … des beskatning ud fra værdien ved statusskiftet. … De selskaber, der den 1. januar …
gå til hjemmesiden

 

TAX.DK skat & afgift: Gevinst og tab ved afståelse af …
Beskatning af gevinst og tab på skattepligtige … Aktier, der hverken er egne … Selskaber skal som udgangspunkt anvende lagerprincippet ved opgørelse af gevinst …
gå til hjemmesiden

 

TAX.DK skat & afgift: Unoterede aktier, anparter og andele …
For unoterede aktier eller anparter, … Der sker derfor ingen beskatning af gevinst eller tab i indkomståret 2013. Bestemmelse gælder ikke for aktier eller …
gå til hjemmesiden

 

SKAT: C.B.3.4 Hvordan beskattes udbytte hos selskaber?
C.B.3.6 om beskatning af maskeret udbytte for selskaber. … Udbytte fra et selskabs egne aktier eller andele skal ikke medregnes til den skattepligtige indkomst.
gå til hjemmesiden

 

SKAT: C.G.3.2.3.3.6 Unoterede aktier, anparter og andele i …
Beskatningsgrundlaget for unoterede aktier, … Der sker derfor ingen beskatning af gevinst eller tab i indkomståret 2013. Bestemmelse gælder ikke for aktier …
gå til hjemmesiden

 

Nye regler for beskatning af aktier giver stor risiko for …
Nye regler for beskatning af aktieavance og udbytte … For selskaber er aktieavancer som hovedregel skattefrie, forudsat at der er tale om unoterede aktier, …
gå til hjemmesiden

 

SKAT: Når du køber og sælger aktier og værdipapirer
… hed tidligere unoterede aktier. … Der er flere overgangsregler for beskatning af aktier og investeringsbeviser. Se, om du er omfattet af reglerne.
gå til hjemmesiden

 

Beskatning af porteføljeaktier – Velkommen til codex …
… at selskaber opnår skattefrihed for avancer ved salg af unoterede porteføljeaktier. … Skattefrie porteføljeaktier er defineret som unoterede aktier, …
gå til hjemmesiden

 

Lovforslag om lempelse af beskatningen af udbytte fra …
Formålet med lovændringen er at tilskynde selskaber til at investere i unoterede … med køb og salg af aktier … beskatning af udbytter …
gå til hjemmesiden

 

SKAT: Værdiansættelse – unoterede aktier – gaveoverdragelse
… at handelsværdien af unoterede aktier i de sidstnævnte selskaber som minimum fastsættes til 90 af selskabets indre værdi. Det gøres gældende, …
gå til hjemmesiden

 

TAX.DK skat & afgift: Gevinst og tab ved afståelse af …
Beskatning af gevinst og tab på skattepligtige … Aktier, der hverken er egne … Selskaber skal som udgangspunkt anvende lagerprincippet ved opgørelse af gevinst …
gå til hjemmesiden

 

TAX.DK skat & afgift: Unoterede aktier, anparter og andele …
For unoterede aktier eller anparter, … Der sker derfor ingen beskatning af gevinst eller tab i indkomståret 2013. Bestemmelse gælder ikke for aktier eller …
gå til hjemmesiden

 

SKAT: C.B.3.4 Hvordan beskattes udbytte hos selskaber?
C.B.3.6 om beskatning af maskeret udbytte for selskaber. … Udbytte fra et selskabs egne aktier eller andele skal ikke medregnes til den skattepligtige indkomst.
gå til hjemmesiden

 

SKAT: C.G.3.2.3.3.6 Unoterede aktier, anparter og andele i …
Beskatningsgrundlaget for unoterede aktier, … Der sker derfor ingen beskatning af gevinst eller tab i indkomståret 2013. Bestemmelse gælder ikke for aktier …
gå til hjemmesiden

 

Nye regler for beskatning af aktier giver stor risiko for …
Nye regler for beskatning af aktieavance og udbytte … For selskaber er aktieavancer som hovedregel skattefrie, forudsat at der er tale om unoterede aktier, …
gå til hjemmesiden

 

SKAT: Når du køber og sælger aktier og værdipapirer
… hed tidligere unoterede aktier. … Der er flere overgangsregler for beskatning af aktier og investeringsbeviser. Se, om du er omfattet af reglerne.
gå til hjemmesiden

 

Beskatning af porteføljeaktier – Velkommen til codex …
… at selskaber opnår skattefrihed for avancer ved salg af unoterede porteføljeaktier. … Skattefrie porteføljeaktier er defineret som unoterede aktier, …
gå til hjemmesiden

 

Lovforslag om lempelse af beskatningen af udbytte fra …
Formålet med lovændringen er at tilskynde selskaber til at investere i unoterede … med køb og salg af aktier … beskatning af udbytter …
gå til hjemmesiden

 

SKAT: Værdiansættelse – unoterede aktier – gaveoverdragelse
… at handelsværdien af unoterede aktier i de sidstnævnte selskaber som minimum fastsættes til 90 af selskabets indre værdi. Det gøres gældende, …
gå til hjemmesiden

 

TAX.DK skat & afgift: Gevinst og tab ved afståelse af …
Hvornår er aktier datterselskabs … at undgå dobbeltbeskatning ved beskatning af … stk. 3, anses for at eje aktier i underliggende selskaber …
gå til hjemmesiden