unoterede aktier skat

SKAT: Fradrag for tab på unoterede aktier
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for tab på unoterede aktier i 2007, idet overdragelse af aktierne til klagerens datter ultimo 2007 ikke skattemæssigt er …
gå til hjemmesiden

 

SKAT: Når du køber og sælger aktier og værdipapirer
SKAT skal have oplysning om købet. Når du køber via din bank eller fondshandler her i Danmark, går det automatisk, og du behøver ikke selv at gøre noget.
gå til hjemmesiden

 

SKAT: C.G.3.2.3.3.6 Unoterede aktier, anparter og andele i …
Indhold. Dette afsnit beskriver, hvordan skattepligtige efter PAL § 1, stk. 1 og 3, skal opgøre beskatningsgrundlaget af afkast på unoterede aktier, anparter og …
gå til hjemmesiden

 

Selskabers unoterede porteføljeaktier – Beierholm
Cand.jur. Karin Hald, kha@beierholm.dk Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms November 2012-42 Regeringen har den 1.
gå til hjemmesiden

 

SKAT: C.B.2.1.4.5 Værdiansættelse ved …
Indhold. Dette afsnit beskriver, hvordan unoterede aktier værdiansættes ved gaveafgiftsberegning. Afsnittet indeholder: Regel; Oversigt over afgørelser, domme …
gå til hjemmesiden

 

SKAT: Værdiansættelse – unoterede aktier – gaveoverdragelse
Byretten fandt i en sag om fastsættelse af gaveafgift, at denne med rette var fastsat efter de gældende retningslinjer for værdiansættelsen af unoterede aktier i …
gå til hjemmesiden

 

TAX.DK skat & afgift: Unoterede aktier, anparter og andele …
C.G.3.2.3.3.6 Unoterede aktier, anparter og andele i kommanditaktieselskaber i særskilte depoter Indhold. Dette afsnit beskriver, hvordan skattepligtige efter PAL …
gå til hjemmesiden

 

SKAT: Overgangsregler for uudnyttede tab på aktier fra …
Nogle tab på aktier kan kun fratrækkes i visse udbytter og gevinster fra andre aktier. Hvis du ikke kan udnytte tabet i tabsåret, overføres tabet til din …
gå til hjemmesiden

 

SKAT: Pensionsmidler – unoterede aktier – anvisningsret
Spørgsmål Kan Skatterådet bekræfte, at en pensionsinvestor kan anvende rate-, kapital- og alderspensionsmidler til investering i unoterede aktier i B A/S A/S …
gå til hjemmesiden

 

SKAT: Værdiansættelse – unoterede anparter
Kursfastsættelse, unoterede, aktier, … Der tages udgangspunkt i årsregnskabets egenkapital, hvorefter der korrigeres med tillæg for udskudt skat.
gå til hjemmesiden

 

SKAT: Når du køber og sælger aktier og værdipapirer
SKAT skal have oplysning om købet. Når du køber via din bank eller fondshandler her i Danmark, går det automatisk, og du behøver ikke selv at gøre noget.
gå til hjemmesiden

 

SKAT: C.G.3.2.3.3.6 Unoterede aktier, anparter og andele i …
Indhold. Dette afsnit beskriver, hvordan skattepligtige efter PAL § 1, stk. 1 og 3, skal opgøre beskatningsgrundlaget af afkast på unoterede aktier, anparter og …
gå til hjemmesiden

 

Selskabers unoterede porteføljeaktier – Beierholm
Cand.jur. Karin Hald, kha@beierholm.dk Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms November 2012-42 Regeringen har den 1.
gå til hjemmesiden

 

SKAT: C.B.2.1.4.5 Værdiansættelse ved …
Indhold. Dette afsnit beskriver, hvordan unoterede aktier værdiansættes ved gaveafgiftsberegning. Afsnittet indeholder: Regel; Oversigt over afgørelser, domme …
gå til hjemmesiden

 

SKAT: Værdiansættelse – unoterede aktier – gaveoverdragelse
Byretten fandt i en sag om fastsættelse af gaveafgift, at denne med rette var fastsat efter de gældende retningslinjer for værdiansættelsen af unoterede aktier i …
gå til hjemmesiden

 

TAX.DK skat & afgift: Unoterede aktier, anparter og andele …
C.G.3.2.3.3.6 Unoterede aktier, anparter og andele i kommanditaktieselskaber i særskilte depoter Indhold. Dette afsnit beskriver, hvordan skattepligtige efter PAL …
gå til hjemmesiden

 

SKAT: Overgangsregler for uudnyttede tab på aktier fra …
Nogle tab på aktier kan kun fratrækkes i visse udbytter og gevinster fra andre aktier. Hvis du ikke kan udnytte tabet i tabsåret, overføres tabet til din …
gå til hjemmesiden

 

SKAT: Pensionsmidler – unoterede aktier – anvisningsret
Spørgsmål Kan Skatterådet bekræfte, at en pensionsinvestor kan anvende rate-, kapital- og alderspensionsmidler til investering i unoterede aktier i B A/S A/S …
gå til hjemmesiden

 

SKAT: Værdiansættelse – unoterede anparter
Kursfastsættelse, unoterede, aktier, … Der tages udgangspunkt i årsregnskabets egenkapital, hvorefter der korrigeres med tillæg for udskudt skat.
gå til hjemmesiden

 

SKAT: Justering af gældende kapitaliseringsfaktorer for …
Skatteministeriet har beregnet følgende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter: Indtjeningsevne:10,5. Modificerede regel: 5,25
gå til hjemmesiden